Adresa: Rruga Ismail Qemali, № 11, Tiranë
Biletat shiten në: MyTicket.al
Email: festival@rtsh.al